EMDR terapija

Marija Budimir
Napisala Marija Budimir

Šta je EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pomoć pokreta očiju (ili drugim vidom bilateralne stimulacije – taktilne ili auditivne). Ovaj psihoterapijski modalitet pomaže zaceljivanje i prevazilaženje emocionalne patnje i ostalih psihofizičkih simptoma nastalih kao posledica uznemirujućih životnih događaja – trauma. Efikasnost EMDR-a u tretmanu tzv.“velikih“ trauma potvrđena je brojnim  studijama (po najnovijim podacima 84-90% žrtava silovanja, prirodnih katastrofa, smrti deteta i ratnih trauma, oporavilo se od posttraumatskog stresa nakon tri 90 minutne seanse *).

Šta je trauma?

Trauma je svaki životni događaj koji je imao trajnu negativnu posledicu na život i funkcionisanje čoveka.  Koliko će neki životni događaj biti traumatičan zavisi ne samo od težine i ozbiljnosti tog događaja, već i od uzrasta, osobina i otpornosti pojedinca.

Kako nastaje trauma?

Brojni neurobiolozi i istraživači memorije ističu da se sećanja na velike traume i druge uznemiravajuće životne događaje „čuvaju“ u pogrešnoj vrsti memorije. Umesto da budu sačuvane u eksplicitnoj ili narativnoj memoriji (osvešćene, povezane sa ostalim iskustvima), one su pohranjene u implicitnoj ili nedeklerativnoj memoriji gde se čuvaju emocije i telesne senzacije koje su bili deo traumatičnog događaja. Pošto ova sećanja nemaju mogućnost da se povežu sa drugim, korisnim informacijama, ostaju izolovane od ostalih životnih iskustava u našim memorijskim mrežama**. Ova bolna osećanja i senzacije aktiviraju se u situacijama sličnim traumatičnom događaju (npr. osoba koja je napadnuta na ulici doživljava intenzivan strah i paniku svaki put kada prolazi ulicom u kojoj je napadnuta) .

Kako EMDR radi?

Rezultati brojnih studija potvrđuju da bilateralna stimulacija aktivira tzv. sistem za adaptivnu obradu informacija (AIP),  koji pomaže povezivanje i osvešćivanje „zarobljenog sećanja“ što dovodi do prevazilaženja traume. Kao što imamo urođenu sposobnost zaceljivanja fizičkih rana, tako imamo i urođenu sposobnost zaceljivanja psihičkih povreda. EMDR pomaže da se ovaj prirodni sistem aktivira (kao što je potrebno  da ortoped „namesti“  kost  i omogući da se proces zaceljivanje pokrene  i kost zaraste, tako i EMDR terapeut „odblokira“ traumatično sećanje i omogućava zaceljenje).

Kako je nastala EMDR terapija?

Osnivač EMDR terapije je dr Fransin Šapiro (Francine Shappiro, Ph.D)., koja je krajem ´80 ih godina XX veka empirijski došla do otkrića lekovitog dejstva brzih i kontorlisanih pokreta očiju u radu sa klijentima koji su preživelli značajne traume. Ova psihoterapijska metoda se vrlo brzo proširila među terapeutima širom sveta zbog svoje kliničke efikasnosti i veoma brzog ostvarenja terapijskih efekata, kao i potkrepljenosti podacima iz kontrolisanih kliničkih studija***

Teorijska osnova EMDR tearpije?

EMDR je zasnovana na teoriji da ljudi imaju urođenu sposobnost za obradu informacija koja omogućava stvaranje iskustva i učenje (slično kao što urođena sposobnost varenja omogućava da iskoristimo korine supstance iz hrane koju unosimo a višak izbacujemo). Spavanje i sanjanje (REM faza – faza sna u kojoj se oči brzo pokreću) igraju ključnu ulogu u selekciji i integrisanju iskustva u memorijske mreže – sećanja. Sećanja su u stvari, povezane memorijske mreže koje su organizovane oko najranijih iskustava. Memorijske mreže sadrže misli, slike, osećanja i telesne senzacije. Ukoliko informacije povezane sa traumatičnim događajem nisu sasvim obrađene, slike, osećanja, misli i telesne senzacije u  vezi traume biće pohranjene „sirove“, nepovezane sa drugim životnim iskustvima, i nastavljaće  da uznemiruju i muče osobu dugo nakon traumatičnog događaja. EMDR pomaže da se ta “zarobljena” sećanja odblokiraju i povežu sa ostalim, funkcionalnim memorijskim mrežama. Na taj način prošlo iskustvo prestaje da bude uznemirujuće u sadašnjosti.

 

Za koje poremećaje je EMDR preporučljiv?

EMDR je originalno nastao kao metod za prevazilaženje traumatičnih događaja i sećanja.  Brojne studije pokazuju njegovu efikasnost u tretmanu post – traumatskog  – stresnog poremećaja (PTSD-a). EMDR je terapija izbora i kod ostalih poremećaja kojima je prethodilo neko stresno iskustvo ili događaj, kao i rane traume (specifične fobije, panični poremećaj, agorafobija, hronični bol, pormećaji ličnosti…)

EMDR nije hipnoza

*, ** i *** citat iz „EMDR Terapija reprocesiranjem – nova dimenzija psihoterapije“ F.Šapiro, M.S.Forest (Psihopolis)

 

 

O autoru

Marija Budimir

Marija Budimir

Marija Fuštar
Profesija: Psiholog
Zanimanje: Psihoterapeut
Status: Sertifikovani terapeut
Grad:Bor
Licenca: REBT i KBT terapeut
EMDR ACT