O meni

Marija Fuštar

Marija Fuštar

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za psihologiju. Licencirani je REBT terapeut (Internacionalni sertifikat Albert Ellis instituta, REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis REBT – Affiliated Training center of Albert Ellis Institute Belgrade), poseduje Sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije.
Psihoterapijski modaliteti i metodi koje koristi u radu:

  • Racionalno- emotivno bihejvioralna terapija (REBT)
  • Kognitivno bihejvioralna terapija (CBT)
  • Terapija prihvatanjem i posvešćenošću (ACT)
  • Dijalektička bihejvior terapija (DBT)
  • Desenzibilizacija i reelaboracija uz pomoć pokreta očiju – Terapija reprocesiranja (EMDR)

Višegodišnje iskustvo u rešavanju emocionalnih problema i poremećaja* kroz individualnu, grupnu i bračnu terapiju.
* depresivnosti, generalizovane anksioznosti, paničnog poremećaja, socijalne fobije, zdravstvene anksioznosti, opsesivno-kompulsivnog poremećaja, poremećaja u ponašanju, prokrastinacije (odlaganja), posttraumatskog stresnog poremećaja